Informační systém MAKLÉŘ

Komplexní informační systém pro zpracování agendy pojišťovacích makléřů

Software Makléř je určen pro zajištění komplexní správy agendy pojišťovacích makléřství a makléřů. Mohou jej využívat jak větší makléřské společnosti či menší firmy sdružující několik makléřů, tak i jednotliví pojišťovací makléři.

Software umožňuje evidenci klientů (firem i osob), pojistných smluv, vedení přehledu o platbách a z nich plynoucích provizí, předmětu pojištění. Umožňuje spravovat všechny typy pojištění - osob (životní, penzijní, pojištění odpovědnosti), majetku, průmyslových rizik i vozidel. Součástí řešení je modul pro import plateb od pojišťoven, generátor platebních kalendářů, konektor pro export vybraných údajů na webový portál a funkcionalita pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Použití systému je díky svým možnostem nastavení, systému uživatelských práv, široké škále číselníků, uživatelsky definovatelným obrazovkovým i tiskovým výstupům velmi universální.